Subskrypcja Newslettera Veracomp - Exclusive Networks

Subskrypcja
dla użytkowników rozwiązań IT

Aby otrzymywać Newsletter Veracomp - Exclusive Networks prosimy o wypełnienie formularza.
Dane zostaną zweryfikowane.
Nazwa firmy: *  
NIP firmy: *   (w formacie bez kresek, np.: 1234567890)
Adres firmy (ul./nr): *  
Miasto: *  
Kod pocztowy: *  
Imię: *  
Nazwisko:  *  
Adres e-mail: *  
Stanowisko: *  
Nr telefonu:  
Sektor: *


Ilość pracowników:
* Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką

Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w formie elektronicznej od Veracomp - Exclusive Networks Poland SA na podany powyżej adres e-mail.
Zgodę możesz wycofać w każdym czasie pisząc na adres e-mail: iod@veracomp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Veracomp - Exclusive Networks Poland SA z siedzibą w Krakowie (30-390) przy ul. Zawiłej 61. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail veracomp@veracomp.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 25 25 555 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@veracomp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na kierowaniu komunikacji marketingowej do osób, które ją zamówiły, oraz do swoich klientów. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Ciebie przez Administratora treści marketingowych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w szczególności w zakresie: obsługi marketingowej i PR, poczty elektronicznej, hostingu, usług IT, obsługi administracyjnej, prawnej, doradczej, a także operatorom pocztowym i kurierom.
Twoje dane mogą być przekazywane do dostawców usług IT znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających – modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.

 

 

 
 

 

 
 

Together #WeAreExclusive

 
 

 

 
  Facebook Veracomp - Exclusive Networks LinkedIn Veracomp - Exclusive Networks YouTube Veracomp - Exclusive Networks Instagram Veracomp - Exclusive Networks

Veracomp - Exclusive Networks
www.veracomp.pl

 
             
 

Veracomp - Exclusive Networks Poland SA z siedzibą pod adresem: ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków, NIP: 525-272-88-15, KRS: 0000703564 - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy - Rejestrowy, BDO: 000507781, kapitał zakładowy: 150 100 000 zł.