newsletter

Subskrypcja dla użytkowników rozwiązań IT



Aby otrzymywać Newsletter Veracomp prosimy o wypełnienie formularza.
Dane zostaną zweryfikowane.

Nazwa firmy: *  
NIP firmy (w formacie bez kresek, np.: 1234567890): *  
Adres firmy (ul./nr): *  
Miasto: *  
Kod pocztowy: *  
Imię: *  
Nazwisko:  *  
Adres e-mail: *  
Stanowisko: *  
Nr telefonu:  
Sektor: *


















Ilość pracowników:




* Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką

Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w formie elektronicznej od Veracomp SA na podany powyżej adres e-mail oraz na przetwarzanie podanych danych osobowych w bazie danych Veracomp SA na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm. ) oraz na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych danych osobowych przez Veracomp SA w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U.2016.922 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),. Veracomp SA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania systemu zgłoszeniowego i przechowywania danych osobowych znajdujących się na serwerze www.veracomp.pl oraz ich pełnej ochrony.

Użytkownik ma prawo wglądu do podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, jak też prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w tym jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Z powyższych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres firmy Veracomp S.A., podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej lub korzystając ze specjalnego odnośnika wysyłanego w każdej wiadomości elektronicznej.