Fortinet dla WiFi4EU

     
 

Trwa program WiFi4EU w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej. Do 2020 roku przeznaczono 120 mln euro na tworzenie bezpłatnego dostępu do internetu w ośrodkach życia społecznego. Na ten cel gminy mogą otrzymać bony o wartości 15 tys. euro.

 
     
 

 

 
 

Wychodzimy naprzeciw inicjatywie i prezentujemy najlepsze rozwiązanie: urządzenia do budowy i obsługi sieci Wi-Fi - Fortinet. Idealny dla WiFi4EU będzie produkt z komponentami najwyższej jakości, pewny w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami (lider w raportach Gartnera) i dodatkowo - w specjalnej ofercie cenowej, wspierającej projekt europejski.

Sprawdzamy, jak urządzenia FortiAP spełniają wymogi techniczne określone w projekcie WiFi4EU:

 
     
 

Możliwości, które Beneficjent programu ma zapewnić
dla każdego punktu dostępu
(zgodnie z dokumentem WiFi4EU-2018-1 )

Rozwiązanie FortiAP

obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz - 5 GHz)

tak

cykl wsparcia powyżej 5 lat

tak

średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat

Fortinet od 10 do 30 lat w zależności od modelu

posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WiFi4EU

tak, 3 rozwiązania - chmura, FortiGate, dedykowany kontroler

obsługa IEEE 802.1x

tak

zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I

tak

obsługa IEEE 802.11r

tak

obsługa IEEE 802.11k

tak

obsługa IEEE 802.11v

tak

możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania

tak

posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO)

tak

zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance)

tak

 
     
       
 

W akcji Fortinet dla WiFi4EU Autoryzowani Partnerzy Fortinet otrzymują warunki na poziomie PLATINIUM: upust 45% na sprzęt oraz 25% na licencje.

  uwaga!
       
     
 

W ofercie znajdują się punkty dostępowe FortiAP (serie FAP oraz FAP-U) zarówno w wersjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wersje outdoor posiadają wskaźnik IP67 (Ingress Protection Ratings) informujący o stopniu zabezpieczenia przed pyłem i ciałami stałymi (6 w skali od 0 do 6) oraz przed cieczą (7 w skali od 0 do 9).

Dla obszarów, gdzie często występują skupiska użytkowników sieci (np. obiekty widowiskowo-sportowe, rynek miasta) sugerowaną technologią jest Virtuall Cell z dedykowanym kontrolerem.

 
     

Zyskujesz
nawet

Produkty*

Cena dla PARTNERA
Veracomp

Cena sugerowana
dla klienta końcowego

Cena
katalogowa
SRP

Rabat 45%

Rabat od 30%

85 EUR netto

1 szt.
FAP-22xE**

283 EUR netto

353 EUR netto

491 EUR netto

152 EUR netto

1 szt.
FAP-42xE**

503 EUR netto

628 EUR netto

874 EUR netto

133 EUR netto

1 szt.
FAP-224E

439 EUR netto

549 EUR netto

764 EUR netto

85 EUR netto

1 szt.
FAP-U22xEV**

283 EUR netto

353 EUR netto

491 EUR netto

171 EUR netto

1 szt.
FAP-U42xEV**

566 EUR netto

707 EUR netto

983 EUR netto

380 EUR netto

1 szt.
FAP-U422EV

1258 EUR netto

1572 EUR netto

2185 EUR netto

 

*Urządzenia z trzyletnią licencją FortiCare 8x5
** litera "x" w kodach produktów oznacza cyfrę 1 lub 3

 
     
 

Promocja ważna do 10.10.2019 lub do odwołania.

Dowiedz się więcej:

 
     
 
  Seria FortiAP   Seria FortiAP-U  
 
line


Veracomp.pl


|


V-ZAM


|


Webinary


|


extranet


|


Promocje

Veracomp SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 61 (kod 30-390), zarejestrowaną pod numerem KRS 96070 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestrowy, NIP 677-20-64-405, BDO 000013223, kapitał zakładowy 4 456 269,00 zł.

Facebook Veracomp LinkedIn Veracomp YouTube Veracomp Instagram Veracomp

www.veracomp.pl