newsletter

Subskrypcja dla użytkowników rozwiązań ITAby otrzymywać Newsletter Veracomp prosimy o wypełnienie formularza.
Dane zostaną zweryfikowane.

Nazwa firmy: *  
NIP firmy (w formacie bez kresek, np.: 1234567890): *  
Adres firmy (ul./nr): *  
Miasto: *  
Kod pocztowy: *  
Imię: *  
Nazwisko:  *  
Adres e-mail: *  
Stanowisko: *  
Nr telefonu:  
Sektor: *


Ilość pracowników:
* Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką

Wysyłając niniejszy formularz wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie elektronicznej od Veracomp SA na podany powyżej adres e-mail oraz na przetwarzanie podanych danych osobowych w bazie danych Veracomp SA na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm. ) oraz na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych danych osobowych przez Veracomp SA w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U.2016.922 j.t. z późn. zm.). Veracomp SA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania systemu zgłoszeniowego i przechowywania danych osobowych znajdujących się na serwerze www.veracomp.pl oraz ich pełnej ochrony.

Użytkownik ma prawo wglądu do podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, jak też prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Z powyższych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres firmy Veracomp S.A., podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej lub korzystając ze specjalnego odnośnika wysyłanego w każdej wiadomości elektronicznej.